توزیع شیر مدارس در هواپیما تکذیب شد

[unable to retrieve full-text content]رئیس کمیته شیر مدارس درباره اخبار مبنی بر توزیع شیر مدارس در هواپیما که به تازگی در فضای مجازی منتشر شد، توضیح داد.