الزام موتورسواران برای دریافت آرم طرح ترافیک 96

[unable to retrieve full-text content]رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: الزام دریافت آرم طرح ترافیک در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تصویب شده و برای تصویب نهایی به زودی در صحن شورای شهر قرائت می‌شود.