سرنوشت تلخ برنامه‌های توسعه‌ای/انباشته‌شدن کاغذهای رنگ و رو رفته

[unable to retrieve full-text content]مستشار دیوان محاسبات گفت: متون برنامه‌های پنج‌ساله تا امروز، سرنوشتی جز انباشته‌شدن بیشتر کاغذهای رنگ و رو رفته در قفسه‌ها و کشوی کارشناسان دستگاهها نداشته است.