دردهای مزمن اقتصاد ایران و راهکارهای مدیریتی

[unable to retrieve full-text content]ادارات و سازمان‌های کشور از نبودِ متخصص رنج می‌برند و این مسأله همانند استخوان لای زخم، سالها مدیریت اجرایی ایران در همه ابعاد از جمله اقتصاد مقاومتی را، دچار مشکل نموده است.