افزایش عینک سازی های غیرمجاز/ بی اعتنایی به اپتومتریست ها

[unable to retrieve full-text content]دبیر اجرایی سمینار پاراکلینیک در اپتومتری، با انتقاد از افزایش عینک سازی های غیرمجاز در کشور، گفت: متاسفانه صدای اپتومتریست ها در وزارت بهداشت شنیده نمی شود.