بیکاری، دردی که دامن گیر دندانپزشکان جوان شده است

[unable to retrieve full-text content]رييس انجمن دندانپزشكان با اشاره به مشکل اشتغال دندانپزشکان بیکار گفت: وزارت بهداشت به جای خريد يونيت دندانپزشكی هر مطب را به مركز بهداشت مراقبت دهان و دندان تبديل كند.