نگاهی به موضوع "مدیریت پسماندهای خانگی"

[unable to retrieve full-text content]پنج شنبه 23 دی ماه، در برنامه تلویزیونی "سرزمین ما"، با توجه به اهمیت موضوع پسماند‌ها و اینکه در برنامه چند ماه قبل و به دلیل کمبود وقت امکان واکاوی و بررسی کامل موضوع مهیا نشده بود، مجدد به این بحث پرداخته می‌شود.