پرداخت 600 میلیارد بودجه بخش تعمیرات و تجهیزات در هفته آینده/آغاز سالی بدون کسری بودجه با نهایی شدن پرداخت بدهی دانشگاهها

[unable to retrieve full-text content]