سیاستهای ترامپ، عامل کاهش رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷

[unable to retrieve full-text content]بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصاد جهانی را به دلیل تاثیر منفی سیاست های احتمالی «ترامپ» بر روی بازارهای جهانی را با کاهش برآورد کرد.