رئیس مجلس مالی: ملت ایران را ملتی مقاوم و با اراده می دانیم

[unable to retrieve full-text content]رئیس مجلس مالی تاکید کرد: ما ملت ایران را ملتی مقاوم و با اراده می دانیم که هر آنچه اراده کند را می تواند محقق نماید.