شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود

[unable to retrieve full-text content]نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از برنامه ششم مقرر کردند شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شود.