جزئيات جديد استخدام وزير نفت در دانشگاه تهران

[unable to retrieve full-text content]رییس دانشگاه تهران از موافقت هیأت امنای این دانشگاه با انتقال وزیر نفت خبر داد.