نظام بانکی از دسترس کشاورزان خار ج شده است

[unable to retrieve full-text content]اهواز - رئیس نظام صنفی کشاورزان استان خوزستان گفت: امروز نظام بانکی از دسترس کشاورزان خارج و در تمام کشور تقریبا از دسترسی به آن بی بهره هستند.