گسترش خدمات حمل و نقل مرسک در بنادر ایرانی

[unable to retrieve full-text content]مرسک لاین که بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان است، با گذشت کمتر از سه ماه پس از سرگیری خدماتش به ایران، خدماتش را به دومین بندر ایرانی گسترش داد.