حساب های بانکی دولتی صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح می شود

[unable to retrieve full-text content]با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اجرای برنامه ششم توسعه، افتتاح حساب های بانکی دولتی صرفاً نزد بانک مرکزی امکان پذیر خواه بود.