ایران ازهیچ تلاشی برای کمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهدکرد

[unable to retrieve full-text content]رییس جمهور، امنیت، ثبات سیاسی و وحدت ملی را پایه های اصلی برای روند توسعه افغانستان دانست و تاکید کرد که ایران از هیچ تلاشی برای کمک به افغانستان دریغ نخواهدکرد.