سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه ششم ۲۵ درصد تعیین شد

[unable to retrieve full-text content]نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را برای موعد پایان برنامه ششم توسعه، ۲۵ درصد تعیین کردند.