شیرین کاری جدید دلواپسان برای برهم زدن سخنرانی!
شیرین کاری جدید دلواپسان برای برهم زدن سخنرانی!


طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - محسن ایزدی این کارتون را در شماره جدید ماهنامه خط خطی منتشر کرده است.6060