تعیین سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران

[unable to retrieve full-text content]مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی «علی امیرانی» را به عنوان سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب کرد.