محصولات کشاورزی بعد از تولید در بازار سرگردان هستند

[unable to retrieve full-text content]اهواز - مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران گفت: عمده محصولات کشاورزی ایران بعد از تولید در بازار سرگردان است و نباید این محصولات فسادپذیر را سرگردان نگه داشت