ویلچر نشین شدن بر اثر شکنجه/آسیب دیدن چشم کودک بحرینی

[unable to retrieve full-text content]شلیک گاز اشک آور در نزدیکی یک مدرسه و آسیب دیدن چشم کودک بحرینی و ویلچر شدن یکی از بازداشت شدگان آل خلیفه از مهمترین اخبار این کشور است.