قرارداد حامد لک و سایپا رسمی شد(عکس)

کد خبر: 1386653/13  زمان: 20:48  1395/10/22