انتقال بازی منافقانه افراطیون از مرحوم هاشمی به روحانی

[unable to retrieve full-text content]افراطیون مدعی اصلاحات مایل به تکرار بازی دوگانه و مزورانه خود با روحانی پس از درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی هستند.