طنز؛ درباره‌ مترو هرچه می‌دانید بنویسید!

[unable to retrieve full-text content]