وزیر خارجه ترامپ خواستار بازنگری کامل برجام شد

[unable to retrieve full-text content]ما باید پایبندی ایران به این توافق و توانایی ما برای راستی آزمایی عمل ایران به الزامات خود براساس توافق را بررسی کنیم.