١٠ زمين لرزه بالای ٤ ريشتر كشور در كمتر از يک ماه/ بوشهر روی خط لرزش

[unable to retrieve full-text content]در كمتر از يک ماه گذشته ١٠ زمين لرزه بزرگتر از ٤ ريشتر، مناطق مختلف كشور را لرزانده است.