مجلس وظایف دولت را برای حفاظت از محیط زیست تعیین کرد

[unable to retrieve full-text content]نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب ماده ای از برنامه ششم توسعه، وظایف دولت را برای حفاظت از محیط زیست تعیین کردند.