دو کتاب از مجموعه «میراث همینگوی» تجدیدچاپ شد

[unable to retrieve full-text content]دو کتاب «مردان بدون زنان» و «آن سوی رود میان درختان» نوشته ارنست همینگوی با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر افق تجدید چاپ شدند.