وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

[unable to retrieve full-text content]وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.