ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگلهای کشور از سال چهارم برنامه ششم

[unable to retrieve full-text content]با تصویب مجلس شورای اسلامی، بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ششم ممنوع شد.