نمایندگان از پیشنهاداتشان صرفنظر نکنند، هفته بعد هم خدمتشان هستیم

[unable to retrieve full-text content]رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ارائه پیشنهدات بی رویه نمایندگان به لایحه برنامه ششم گفت: اگر نمایندگان از پیشنهاداتشان صرفنظر نکنند، هفته بعد هم در خدمتشان هستیم.