دولت مکلف به برنامه‌ریزی برای کاهش ورود کالاهای قاچاق شد

[unable to retrieve full-text content]براساس قانون برنامه ششم توسعه و با تصویب مجلس دولت مکلف به برنامه‌ریزی برای کاهش ورود کالاهای قاچاق با همکاری سایر قوا شد.