شمع کم فروغ سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت را فروزان کنیم/دست افراد سودجو را کوتاه کنیم

پدر نفرولوژی ایران در گفتگوی اختصاصی باشفاآنلاین تاکید کرد:

شفاآنلاین: پدر نفرولوژی ایران با تاکید براهمیت نقش سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت درپیشگیری ازانواع بیماری ها به خصوص بیماری های خاص و ضرورت حضور آگاهانه و به موقع دربرهه های خاص گفت: ارایه اطلاعت و آگاهی به مردم و مسئولان در مورد بیماری ها و بیان مشکلات بیماران در مواقع مورد نیاز، نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ها ودرمان وافزایش کیفیت زندگی آنها دارد.

پروفسوربهروز برومند درگفتگوی اختصاصی با شفاآنلاین، در مورد نقش و تأثیرNGO ها در روند
کاهش بیماری ها گفت: در دنیا
NGO ها با دادن اطلاعات و آگاهی به
مردم در رابطه با بیماری ها و روش های پیشگیری از ابتلا به بیماری ها فعالیت می
کنند .در بسیاری از کشورها فعالیت های آنان تأثیر بسیار چشمگیری  در کاهش ابتلا
به بیماری ها در پی داشته است و از 5 سال
پیش گفته اند طی 25 سال، میزان مرگ و میر از نارسایی حاد کلیه را به صفر می
رسانند وصد البته آگاهی در مورد هر بیماری در کنترل آن نقش تعیین کننده ای را
دارد.وی
تأکید کرد:این نهاد های غیر دولتی در ایران هم دستاوردهایی داشته، من اگر بخواهم
بگویم چه اندازه مؤثر بوده، بررسی می خواهد که آن بررسی در دسترس من نیست .ولی آنچه
که مسلم است این که هیچ شمعی نیست که نورش به هدر رود ولو کوچک.دکتر بروند تصریح کرد: بی تردید این نهادهای غیر
دولتی در کشور دستاورد داشته است و هر نوری هر چند ناچیز روشنایی خواهد بخشید و
امیدوارم که نقش این نهادها در آگاهی رسانی به مردم بیشتر شود و سودجویان نتوانند
در این نهادها نفوذ کنند. چرا که افراد سودجو همیشه باعث می شوند که هر نهادی از
هدف هایش دور می شود و اعتبار آن هم کاهش می یابد.