رکس تیلرسون نیز به تبعیت از ترامپ سیاست ضد چین را در پیش گرفت

[unable to retrieve full-text content]گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کرد چین باید از دسترسی به جزایر مصنوعی منع شود.