معیار تشابه شخصیتی در دوران نامزدی را جدی بگیرید

[unable to retrieve full-text content]دوران نامزدی بهترین زمان برای شناخت طرفین است و توجه به برخی اصول در این دوره بسیار اهمیت دارد.