کاسبی جدید با اکسیژن‌فروشی در هوای آلوده

[unable to retrieve full-text content]یک متخصص گوش، حلق و بینی گفت: استفاده از کپسول‌های اکسیژن هیچ نقشی برای مهار آلودگی هوا ندارد.