مشارکت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگرد

[unable to retrieve full-text content]مجلس در مصوبه ای سازمان هواپیمایی کشوری را موظف به تامین انواع هواپیما و بالگرد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با اولویت حمایت از تولید داخلی کرد.