دستگاه اداری دولت بخشی است/نیازمند رویکرد گفتگو هستیم

[unable to retrieve full-text content]اردبیل – عضو هیئت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران یکی از مشکلات جامعه امروزی را تمرکزگرایی و بخشی بودن دستگاه اداری دولت عنوان کرد.