خلبانان و مهمانداران جدیدترین ایرباس ایران

http://images.khabaronline.ir//images/2017/1/17-1-12-103745photo_2017-01-12_10-40-20.jpg