آمایش آموزش عالی باید با نیازهای شغلی و منطقه متناسب باشد

[unable to retrieve full-text content]سرپرست دانشگاه علمی کاربردی سیستان و بلوچستان گفت: آمایش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان باید متناسب با نیازهای شغلی و منطقه باشد.