الزام سازمان هواپیمایی به توسعه ناوگان هوایی کشور با توان داخلی

[unable to retrieve full-text content]نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف کردند تا در طول برنامه ششم توسعه، به توسعه ناوگان هوایی با رعایت حمایت از صنایع داخلی اقدام کند.