خدمات بیماران دیالیزی رایگان است/وضعیت دستگاه های دیالیز

[unable to retrieve full-text content]نماینده وزیر بهداشت در کمیته واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی در کشور، گفت: ارائه خدمات بیماران دیالیزی در بخش های دولتی و خصوصی کاملا رایگان است.