۱۳ روحانی خدوم در خراسان جنوبی تجلیل شدند

[unable to retrieve full-text content]بیرجند- همایش منادیان هدایت در خراسان جنوبی برگزار و ۱۳ روحانی خدوم استان تجلیل شدند.