در معالجه بیماران نیازمند سرطانی سهیم باشید: تجهیز بیمارستان خیریه امید

[unable to retrieve full-text content]عصر ایران با بررسی کارکرد خیریه امید، صحت عملکرد آن را کاملاً تأیید می کند و اطمینان می دهد همه کمک ها اعم از کوچک و بزرگ در راه معالجه بیماران هزینه می شود