خسارت 5 هزار یورویی آدم برفی به قطار آلمان

[unable to retrieve full-text content]ساخت آدم برفی در نزدیکی مسیر یک قطار در آلمان، خسارتی 5 هزار یورویی به همراه داشت.