روسیه استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را عامل برهم زدن امنیت اعلام کرد

[unable to retrieve full-text content]معاون وزیر امور خارجه روسیه استقرار نیروهای جدید آمریکا در اروپا را عامل بر هم زدن امنیت در این قاره اعلام کرد.