سفر وزیر کشور به استان مرکزی

سفر وزیر کشور به استان مرکزی


ایرنا-اراک-عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه با هدف پیگیری روند اجرای مصوبات کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی سفر کرد.*7