"پژوهش" مهم‌ترین تفاوت کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

[unable to retrieve full-text content]رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم کشورمان پیشرفت کند، باید به محققان اعتماد کنیم، گفت: پژوهش، مهم‌ترین عامل تفاوت بین دو کشور در حال توسعه و توسعه یافته است.