قیمت طلا

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,205.30 (0.14%) 1.70 1,203.50 1,205.80 ۴:۱۱
مثقال طلا 4,990,000 (0%) 0 4,986,000 5,022,000 ۲۷ دی
گرم طلای ۱۸ 1,150,860 (0%) 0 1,149,940 1,158,240 ۲۷ دی
گرم طلای ۲۴ 1,534,100 (0%) 0 1,532,880 1,543,940 ۲۷ دی
انس نقرهدلار 16.91 (0.18%) 0.03 16.88 16.92 ۳:۵۶
انس پلاتین 987.00 (0.1%) 1.00 985.00 988.00 ۴:۰۹
انس پالادیوم 748.00 (0%) 0 748.00 749.00 ۴:۱۰

قیمت سکه

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 11,550,000 (0%) 0 11,550,000 11,550,000 11,113,218 ۲۷ دی
امامی 11,837,000 (0%) 0 11,819,000 11,933,000 11,113,218 ۲۷ دی
نیم 6,030,000 (0%) 0 6,030,000 6,030,000 5,560,926 ۲۷ دی
ربع 3,200,000 (0%) 0 3,200,000 3,240,000 2,785,463 ۲۶ دی
گرمی 2,050,000 (0%) 0 2,050,000 2,050,000 1,375,206 ۲۶ دی